Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas

Praneškite apie Aukštaitijos  saugomų teritorijų direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą, piktnaudžiavimą suteiktais įgaliojimais ar apie veiksmus, susijusius su galima korupcija. 

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikoma pranešimu.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo gali tapti pranešėju kai tenkinamos šios sąlygos:

1. Yra ar buvo susiję darbo arba sutartiniais santykiais su:

  • Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija
  • Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

2. Pranešama apie įstaigoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą:

  •  nusikalstamą veiką; 
  •  administracinį nusižengimą;   
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą; 
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą; 
  • ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinojote iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo arba sutartinių santykių su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ar saugomų teritorijų direkcijomis.

.

 Apie pažeidimą galite pranešti vienu iš šių būdų:

  1. Elektroniniu paštu: [email protected]. Norėdami išsiųsti pranešimą užpildykite formą „Pranešimas apie pažeidimą“
  2. Paštu. Informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu: Antakalnio g. 25, Vilnius, ant voko nurodant žymą „Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos kompetentingam subjektui asmeniškai“.
  3. Tiesiogiai: Pateikti informaciją galite tiesiogiai atvykus į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos adresu Antakalnio g. 25, Vilnius.

Apie galimus pažeidimus (rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas, administracinius, tarnybinius nusižengimus ar darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius etikos normų ar kitus pažeidimus), kuriais pažeidžiamos ne tik visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, bet ir asmeniniai interesai galima pranešti pasitikėjimo linija: [email protected].  Visi asmenys tiek anonimiškai, tiek konfidencialiai neanomiškai gali pranešti apie Valstybinės saugomų teritorijų direkcijos prie Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-17