Anykščių regioninio parko draustiniai

BOTANINIAI DRAUSTINIAI

1. Gečionių.

2. Variaus.

3. Vilkatėnų.

URBANISTINIS DRAUSTINIS

1. Anykščių senamiesčio.

KRAŠTOVAIZDIO DRAUSTINIAI

1. Anykščių šilelio.

2. Elmės.

3. Storių.

4. Virintos.

TELMOLOGINIS DRAUSTINIS

1. Pakalnių.

GEOMORFOLOGINIAI DRAUSTINIAI

1. Gojaus.

2. Janydžių.

3. Judinio.

4. Kurklių.

HIDROGRAFINIAI DRAUSTINIAI

1. Anykštos.

2. Rubikių.

3. Šventosios senvagių.

4. Variaus.

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

1. Armonos geologinis draustinis.

2. Baldono geomorfologinis draustinis.

3. Dukstynos entomologinis draustinis.

4. Gykių botaninis draustinis.

5. Kepurinės telmologinis draustinis.

6. Plaštakos hidrografinis draustinis.

7. Sakonių balos telmologinis draustinis.

8. Siesarties kraštovaizdžio draustinis.

9. Stabulankių geologinis draustinis.

10. Šimonių biosferos poligonas.

11. Šventosios ichtiologinis draustinis.

12. Šventosios kraštovaizdžio draustinis.

13. Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligonas.

14. Virintos hidrografinis draustinis.

15. Žuvintės kraštovaizdžio draustinis.

16. Pelyšos geologinis draustinis.

17. Barnėnų telmologinis draustinis.

18. Smiltynės botaninis-zoologinis draustinis.

19. Žaliosios pievų botanininis-zoologinis draustinis.

20. Iženo telmologinis draustinis.

Atnaujinimo data: 2023-10-18