Korupcijos prevencijos programa, Korupcijos prevencijos priemonių planas, jo vykdymas