>

Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Dalė Ramoškienė

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijos vyr. specialistas (Teisininkas)

Tel.: 8 686 10 177

[email protected]

Atnaujinimo data: 2023-10-18