>

LT534040063610000658

SWIFT BIC kodas: MFRLLT22
Mokėtojas : Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansų įstaigos kodas 40400
Adresas: Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius

Atnaujinimo data: 2023-10-18