PATVIRTINTA

                                                                                                                                                     Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie

                                                                                                                                                     Aplinkos ministerijos  direktoriaus 2022 m. kovo

                                                                                                                                                               d. įsakymu Nr.

Atnaujinimo data: 2023-10-18