>

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 "Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2023-10-18