Biržų regioninio parko draustiniai

GEOLOGINIAI DRAUSTINIAI

1. Daumėnų.

2. Drąseikių.

3. Padaičių.

HIDORGRAFINIAI DRAUSTINIAI

1. Apaščios.

2. Upytės.

TELMOLOGINIS DRAUSTINIS

1. Užubalių.

BOTANINIAI DRAUSTINIAI

1. Daudžgirių.

2. Kirdonių.

3. Medomiškio.

4. Padaičių.

BOTANINIS-ZOOLOGINIS DRAUSTINIS

1. Ąžuolynės.

URBANISTINIS DRAUSTINIS

1. Biržų.

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

1. Karajimiškio.

2. Kirkilų.

3. Širvėnos.

4. Tatulos.

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

1. Guodžių valstybinis geomorfologinis draustinis.

2. Nemunėlio-Apaščios valstybinis geologinis draustinis.

3. Alojos valstybinis telmologinis draustinis.

4. Buožių valstybinis geologinis draustinis.

5. Lėvens valstybinis kraštovaizdžio draustinis.

6. Notigalės valstybinis telmologinis draustinis.

7. Prūsagalės valstybinis geomorfologinis draustinis.

8. Vainiškio valstybinis pedologinis draustinis.

9. Lepšynės valstybinis botaninis draustinis.

10. Pamūšių valstybinis kraštovaizdžio draustinis.

11. Pyvesos valstybinis hidrografinis draustinis.

12. Suvainiškio valstybinis telmologinis draustinis.

13. Biržų girios biosferos poligonas.

14. Nemunėlio upės slėnis.

15. Skapagirio miškas.

16. Grūžių botaninis - zoologinis draustinis.

17. Mūšos slėnis žemiau Raudonpamūšio.

18. Konstantinavos telmologinis draustinis.

KITOS NATURA 2000 BUVEINĖS

1. Daudžgirių miškas.

2. Gipso karsto ežerai ir jų apyežerės (Kirkilai).

3. Karajimiškio kaimo apylinkės.

4. Drąseikių kaimo apylinkės.

5. Ąžuolynės miškas

Atnaujinimo data: 2023-10-18