Gražutės regioninio parko draustiniai

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

1. Degučių.

2. Dumblynės.

3. Gražutės.

4. Jūžinto.

5. Ligajų.

6. Smalvo.

7. Šavašos.

8. Švento.

HIDROGRAFINIAI DRAUSTINIAI

1. Antalieptės marių.

2. Juodbrasčio.

3. Šventosios.

4. Zalvo.

TELMOLOGINIAI DRAUSTINIAI

1. Beržinio.

2. Ganiavos.

3. Palšinės.

4. Pūsčios.

5. Tetervinio.

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

1. Drūkšių ežeras.

2. Pratkūnų geomorfologinis draustinis.

3. Smalvos hidrografinis draustinis.

4. Tilžės geomorfologinis draustinis.

Atnaujinimo data: 2023-10-18