Kauno marių regioninio parko draustiniai

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

1. Kauno marių.

2. Strėvos.

HIDROGRAFINIAI DRAUSTINIAI

1. Karčiupio.

2. Uolės.

3. Pravienos.

BOTANINIAI-ZOOLOGINIAI DRAUSTINIAI

1. Dabintos.

2. Piliuonos.

3. Gastilionių.

BOTANINIAI DRAUSTINIAI

1. Arlaviškių.

ORNITOLOGINIAI DRAUSTINIAI

1. Arlaviškių.

ARCHITEKTŪROS DRAUSTINIAI

1. Pažaislio.

2. Kauno tvirtovės.

ARCHEOLOGINIAI DRAUSTINIAI

1. Palemono. 

2. Surgantiškės.

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

1. Aukštųjų Šančių ąžuolynas.

2. Babtų-Varluvos miškų biosferos poligonas.

3. Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonas.

4. Dubravos rezervatinė apyrubė - Dubravos sengirė.

5. Jiesios kraštovaizdžio draustinis.

6. Kamšos botaninis-zoologinis draustinis.

7. Kauno teriologinis draustinis - Rokų fortas.

8. Kulvos geomorfologinis draustinis.  

9. Labūnavos miško biosferos poligonas.

10. Labūnavos miško biosferos poligonas.

11. Lapainios botaninis draustinis.

12. Lapių geomorfologinis draustinis.                  

13. Lomenos kraštovaizdžio draustinis                .

14. Nevėžio kraštovaizdžio draustinis.

15. Palaraisčio telmologinis draustinis.

16. Romainių ąžuolyno  botaninis-zoologinis draustinis.

17. Julijanavos fortas.

18. Kauno ąžuolynas.

19. Milikonių fortas.

20. Naujosios Fredos fortas.

21. Neries upė (dalis, esanti Jonavos raj., Kauno raj., Kauno m.).

22. Vaiguvos miškas.

23. Žagariškių fortas.

24. Gaižiūnai.

25. Strėvininkų miškas.

26. Kruonio Gojaus miškas.

Atnaujinimo data: 2023-10-18