Krekenavos regioninio parko draustiniai

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIS

1. Nevėžio vidurupio.

GEOMORFOLOGINIS DRAUSTINIS

1. Upytės.

HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS

1. Linkavos.

BOTANINIS-ZOOLOGINIS DRAUSTINIS

1. Gringalių.

TELMOLOGINIS DRAUSTINIS

1. Ramygalos.

URBANISTINIS DRAUSTINIS

1. Krekenavos.

ISTORINIS DRAUSTINIS

1. Upytės.

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

1. Daugyvenės valstybinis kraštovaizdžio draustinis.

2. Daugyvenės valstybinis hidrografinis draustinis.

3. Juostos valstybinis hidrografinis draustinis.

4. Viržonų valstybinis botaninis draustinis.

5. Naudvario valstybinis botaninis draustinis.

6. Žaliosios girios botaninis- zooologinis draustinis.

Atnaujinimo data: 2023-10-18