Sirvėtos regioninio parko draustiniai

KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIAI

1.  Sirvėtos.

2.  Šventos.

GEOMORFOLOGINIS DRAUSTINIS

1.  Čiūlėnų.

ETNOKULTŪRINIS DRAUSTINIS

1.  Didžiasalio.

TELMOLOGINIS DRAUSTINIS

1.  Saločio.

GEOMORFOLOGINIS DRAUSTINIS

1.  Nevaišių.

BOTANINIS DRAUSTINIS

1.  Neversčių.

HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS

1.  Ilgio.

PRISKIRTOS SAUGOMOS TERITORIJOS

1.  Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligonas.

2.  Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligonas.

3.  Birvėtos biosferos poligonas - Birvėtos šlapžemės.

4.  Birvėtos biosferos poligonas - Dysnos upės slėniai.

5.  Cirkliškio kraštovaizdžio draustinis.                               

6.  Dysnos hidrografinis draustinis - Dietkauščiznos pievos.

7.  Dysnos hidrografinis draustinis - Šakeliškės pievos.

8.  Gelednės miško biosferos poligonas.

9.  Milašiaus telmologinis draustinis.    

10.  Perūno telmologinis draustinis.

11.  Svylos biosferos poligonas.                               

12.  Vytėnų telmologinis draustinis.

Atnaujinimo data: 2023-10-18